Obnova višestambenih zgrada

Program energetske obnove višestambenih zgrada temelji se na 2. Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske u veljači 2013. godine. U njemu se analizira stanje postojećeg stambenog fonda i potrošnje energije u njemu, te se daje prijedlog i razrada mjera za unaprjeđenje energetske učinkovitosti postojećih zgrada koje će se provoditi u razdoblju 2014. do 2020. godine. Program se ne odnosi na izgradnju novih zgrada.

U Hrvatskoj je blizu 40% postojećeg stambenog fonda, zaključno s 2011. godinom, izgrađeno prije 1970. godine, a kada je na snagu stupio Pravilnik kojem su propisane mjere i uvjeti za toplinsku zaštitu zgrada. I upravo je tu izuzetno veliki potencijal za provođenje mjera iz ovoga Programa.

Energetska učinkovitost u zgradarstvu nužni je uvjet za postizanje ukupnih nacionalnih ciljeva uštede energije i smanjenja emisija ugljičnog dioksida. Stoga će se energetskoj obnovi zgrada i u narednom dužem razdoblju dati prioritet u postizanju navedenih ciljeva. U slučaju da se kriteriji energetske učinkovitosti zgrada uvrste u sustav oporezivanja pri čemu bi zgrade s višim energetskim razredom podlijegale manjim porezima, ovaj Program će se u tom smislu modificirati.

Kao temelj za projekcije potrošnje energije u stambenim zgradama do 2020. godine je izrađen model zgrada u sadašnjem stanju, dakle model zgrada sa sadašnjom potrošnjom energije, prije energetske obnove. Procjena gubitaka toplinskih sustava je 30% potrebne topline po jediničnoj korisnoj površini stana (kWh/m2 godišnje)

Ušteda energije za grijanje i hlađenje u stambenom fondu Republike Hrvatske je od velike važnosti iz slijedećih razloga: - smanjenje ispuštanja ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu - sigurnost opskrbe - smanjenje ovisnosti zemlje o uvoznim energentima - ušteda novčanih sredstava

Ciljevi ovoga Programa su sljedeći: 1. Utvrditi stanje postojećeg stambenog fonda RH te analizirati potrošnju energije i energetsku učinkovitost u postojećem stambenom fondu RH; 2. Utvrditi potencijale i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama; 3. Razraditi korake provedbe i ocijeniti moguće učinke mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama.

Sukladno preporukama projekta CENEP, iskustvima iz dosadašnje prakse i rezultatima provedenih analiza, mjere predviđene u ovom Programu zasebno obuhvaćaju višestambene zgrade (s tri i više stambenih jedinica) dok su mjere za obiteljske kuće (stambene zgrade s do dvije stambene jedinice) odvojene u posebnom Programu.

Višestambena zgrada u smislu ovoga Programa je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% brutto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012).

Upravitelj zgrade i predstavnik vlasnika za energetsku obnovu svojih zgrada moraju dobiti pisanu suglasnost ostalih suvlasnika.

Sredstava za nabavku energenata na strani dobavljača (država, tvrtke) - sprječavanje energetskog siromaštva - smanjenje troškova za energiju na strani korisnika/potrošača (kućanstva, stanovništvo).


Toplinska izolacija vanjske ovojnice

Dodatno toplinsko izoliranje krova/tavana je uobičajeno razmjerno isplativo, osobito ako se primijeni tzv. "obrnuti" sustav ravnog krova, kod kojeg ne bi bilo nužno mijenjati postojeći krovni hidroizolacijski sloj. Ugradnja toplinskog izolacijskog sloja na podu nekorištenog hladnog tavana je najjednostavnija i najisplativija mjera toplinskog poboljšanja zgrade.

Toplinskim izoliranjem vanjskih zidova i podgleda grijanog obujma zgrade bi mogle biti ostvarene nezanemarive uštede toplinske energije, ali izvedba radova kod ove mjera može biti razmjerno složena, osobiti u slučaju višestambenih i visokih zgrada. Zamjena prozora je skupa mjera energetske obnove. Kad god je moguće, postojeće prozore treba obnoviti ugradnjom učinkovitog ostakljenja i dodatnog brtvljenja. Odluke o potpunoj zamjeni prozora valja donositi ne samo zbog ušteda energije, već prvenstveno zbog dotrajalosti, oštećenosti odnosno zbog poboljšanja toplinske ugodnosti prostora. Uz našu odgovornost za obavljanje svih koraka u procesu smanjenja vaših energetskih troškova, vi se možete posvetiti svojoj osnovnoj djelatnosti.Adeo engineering

Adeo engineering d.o.o. je tvrtka koju čine strojarska, elektrotehnička i arhitektonska struka. Izrađujemo energetske certifikate te obavljamo energetske preglede građevina na cijelom području republike Hrvatske.

Svaki izdani energetski certifikat evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Kontakt info

Telefon: 01/6277-209
Email: info@adeoengineering.hr
Website: www.adeoengineering.hr

Kompletna usluga i rješenje na jednom mjestu!

ODRŽIVO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Popis stranica