Građevinski troškovnik

Troškovnik je dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl...

Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova.

Troškovnik građevinskih radova treba sadržavati detaljan opis:
- građevinskih nacrta (postojećeg i budućeg stanja) - statičkog proračuna (odnosi se na nosive elemente građevine) - pratećeg troškovnika građevinskih radova.

Troškovnik Vam možemo izraditi i mi. Cijena izrade troškovnika uključuje i izlazak na teren radi snimanja (izmjere) situacije i njegovu izradu.


Adeo engineering

Adeo engineering d.o.o. je tvrtka koju čine strojarska, elektrotehnička i arhitektonska struka. Izrađujemo energetske certifikate te obavljamo energetske preglede građevina na cijelom području republike Hrvatske.

Svaki izdani energetski certifikat evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Kontakt info

Telefon: 01/6277-209
Email: info@adeoengineering.hr
Website: www.adeoengineering.hr

Kompletna usluga i rješenje na jednom mjestu!

ODRŽIVO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Popis stranica